Po prvi put u Crnoj Gori:

Zloupotreba i manipulacija preko virtuelnih valuta

 

U sklopu IV Specijalističkog seminara za zvanje Forenzički računovođa (Finansijski forenzičar)

 

➡ Subota, 11.05.2019. godine,
➡ Početak u 10:00 h
➡ “Centre Ville” – Grand sala, Podgorica
➡ Registracija učesnika u 09:15 h

 

Broj mjesta je ograničen

Registruj učešće

Zloupotreba i manipulacije preko virtuelnih valuta

Dragana Stojadinović,

finansijski forenzičar

REGISTRUJ UČEŠĆE >

Interne kontrole i procjene rizika u funkciji sprječavanja kriminalnih radnji

Prof. dr Aleksandar Petković,

finansijski forenzičar

REGISTRUJ UČEŠĆE >

Zloupotreba i manipulacije preko virtuelnih valuta

Dragana Stojadinović,

finansijski forenzičar

REGISTRUJ UČEŠĆE >

Interne kontrole i procjene rizika u funkciji sprječavanja kriminalnih radnji

Prof. dr Aleksandar Petković,

finansijski forenzičar

REGISTRUJ UČEŠĆE >

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Za sve učesnike obezbijeđen štampani i elektronski seminarski materijal i ručak.

Registracija učešća:

3 + 9 =

Kotizacija:

100 € – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis, kandidate za profesionalna zvanja i prijavljene za specijalizaciju
120 € – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)